E-learning

Homeopathie studeren: starten op ieder gewenst moment van het jaar, in je eigen tijd én tempo en zelf bepalen wanneer je verder gaat of even een paar weekjes pauze neemt omdat je andere dingen aan je hoofd hebt. Dát is homeopathie e-learning van de Homeopathie Academie Nederland.

De Homeopathie e-learning bestaat uit 5 leerjaren en ieder leerjaar bestaat uit twee hoofdvakken: Filosofie en Materia Medica. Afhankelijk van je beschikbare tijd en kennis kun je sneller door de lesstof gaan. De lessen Filosofie helpen je de achtergronden van de klassieke homeopathie én de Ziekteclassificatie te begrijpen, zodat je het kunt toepassen in de praktijk. In de lessen Materia Medica leer je de diverse homeopathische middelen kennen en weet je welke symptomen bij de middelen horen, zodat je ze uiteindelijk goed kunt toepassen in de praktijk. Beide hoofdvakken lopen als rode draad door alle modules en de lessen zoals; persoonlijke vorming, geschiedenis van de homeopathie, posologie, casuïstiek, repertorisatie, medische vakken (MBK), embryologie, psychosociale vakken, praktijkgerichte vakken, voeding, gezondheidsrecht, mens & maatschappij, kennis en structuur, wet- en regelgeving in de gezondheidszorg, samenwerken met andere disciplines, groepsopdrachten en uitgebreide praktijkvoeringsvakken.

Naast de online lessen worden er 14-18 verplichte en zeer inspirerende contactdagen per jaar georganiseerd op locatie, waar dieper op bepaalde thema's ingegaan wordt en waar vragen of cases behandeld kunnen worden. Het aantal dagen is afhankelijk van je achtergrond. Heb je een medische vrijstelling of moet je de medische lessen volgen? Dat maakt het verschil in het aantal dagen. Eigenlijk is het dus een vorm van blended learning. Daarnaast is het mogelijk extra themadagen te volgen die als nascholing aangeboden worden voor praktiserende homeopaten. Ben je student aan de HAN, dan kun je deze dagen voor een sterk gereduceerd bedrag volgen.

Eigen tempo en voortgang

Als je alle lesstof van een leerjaar behandeld hebt en de beoordelingsopdrachten zijn naar behoren gemaakt is het tijd voor een toetsmoment. Deze toetsing vindt twee keer per jaar plaats op een fysieke locatie, centraal in het land. Als deze toets voldoende is en je hebt het verplichte aantal contactdagen gevolgd, dan kun je door naar het volgende leerjaar. Het is dus niet mogelijk om de opleiding volledig in je eigen tempo te doen, omdat er fysieke contactmomenten nodig zijn. Hierdoor wordt het verplichte aantal contacturen gehaald, maar is er ook tijd om de stof echt eigen te maken. Er is namelijk een groot verschil tussen homeopathie leren en homeopathie begrijpen. Om na de studie succesvol aan de slag te kunnen in je eigen praktijk is het belangrijk dat je de stof eigen gemaakt hebt, daadwerkelijk begrijpt en tijd hebt gehad om het te verwerken en over na te denken. Dat maakt Homeopathie e-learning uniek én succesvol!

Ook beginnen met Homeopathie e-learning?

Nadat je je hebt aangemeld ontvang je toegang tot ons e-learning platform waar jouw profiel en leerweg klaarstaan. Je ziet welke studenten in hetzelfde leerjaar zitten en kunt direct starten met de eerste les. Je kunt je hier direct aanmelden»

Medische Basiskennis (PLATO eindtermen)

De zorgverzekeraars Achmea, Coöperatie VGZ, CZ, Menzis en ONVZ Zorgverzekeraar hebben gezamenlijk opleidingseisen voor medische en psychosociale basiskennis voor aanbieders van alternatieve zorg vastgesteld. Aanbieders van alternatieve / complementaire zorg, waaronder homeopaten, komen alleen nog in aanmerking voor vergoeding, als zij tenminste beschikken over algemene basiskennis op medisch en psychosociaal gebied én daarnaast over uitgebreidere kennis beschikken op minstens een van deze twee gebieden.

Opleidingseisen opgesteld door PLATO

De eisen waaraan de opleidingen moeten voldoen zijn in opdracht van de zorgverzekeraars opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden. Aangezien je vanaf het 3e leerjaar daadwerkelijk patiënten gaat behandelen is het belangrijk dat je voor aanvang van de stage de module Medische Basiskennis succesvol afgerond hebt. De Homeopathie Academie Nederland biedt de cursus Medische Basisvakken als een additionele module aan, Indien je beschikt over een BIG-erkende opleiding is het mogelijk vrijstelling te krijgen voor de cursus Medische Basisvakken.

Proefles

Regelmatig organiseren we proeflessen, zodat je zelf een lesdag aan de Homeopathie Academie Nederland kunt ervaren.

Persoonlijk & eigen tempo

Je bepaalt je eigen tempo en specialisaties en kiest zelf naar wens de verdiepingsopdrachten. Daardoor is de opleiding helemaal toegespitst op jouw leerbehoefte.

Inspirerend & compleet

Het lesmateriaal wordt ondersteund met praktische casuïstiek, inspirerende video's, interessante opdrachten en praktische cases. Het aanvullende verdiepingsmateriaal maakt de opleiding verder compleet.

Altijd dichtbij & praktisch

E-learning betekent online leren, oftewel je hebt altijd je lesstof in de buurt. Je kunt op zowel je computer als tablet aan de slag met je studie. Dat is makkelijk!

Webinars & contactdagen

De praktijk komt aan bod door middel van webinars en contactdagen waar dieper op bepaalde thema's, lesstof en vragen ingegaan kan worden.

Meer weten?

We vertellen je graag meer over de e-learning klassieke homeopathie. Bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek, of misschien ontvang je liever vrijblijvend aanvullende informatie. Laat het ons weten, zodat we jou van de juiste informatie kunnen voorzien.