Homeopathie en Verloskunde

Voor verloskundigen die in hun dagelijkse praktijk gebruik willen maken van klassieke homeopathie biedt de Homeopathie Academie Nederland een driejarige post-HBO opleiding in homeopathische verloskunde. Na afloop van deze studie is de verloskundige in staat zelfstandig te functioneren als erkend professioneel homeopathisch verloskundige.

Andere bewuste keuzes

Steeds meer aanstaande ouders verkiezen een natuurlijke begeleiding rondom de zwangerschap, bevalling en kraamtijd naast of in plaats van de reguliere medische benadering.

Homeopathisch opgeleide verloskundigen kunnen hierin voorzien doordat zij een breed scala van klachten tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed veilig en zonder bijwerkingen met homeopathische middelen kunnen begeleiden. Met als doel een natuurlijke gezondheid voor moeder en kind.

Belangstelling

Toenemende belangstelling van verloskundigen voor de inzet van homeopathie rondom de zwangerschap, bevalling en kraamtijd maakt dat onze opleiding, post-HBO  en CPION geaccrediteerd, een volwaardige studie is voor verloskundigen, die hen na diplomering in staat stelt zelfstandig te functioneren als professioneel homeopathisch verloskundige.

Globale inhoud van de postHBO-hv (homeopathische verloskunde)

De opleiding is deels online (Blended-Learning) met op school 10 studiecontactdagen. Naast verdieping in de filosofie en grondbeginselen van de klassieke homeopathie leer je tijdens de opleiding, homeopathische middelenkennis van de belangrijkste middelen die je kunt inzetten bij klachten tijdens de zwangerschap, bevalling en het kraambed. De werking, de juiste keuze, dosering en toediening van homeopathische middelen worden zowel theoretisch als praktisch toegelicht door middel van realistische casuïstiek en praktijkdagen.

Onderwerpen die o.a. aan de orde zullen komen zijn; behandeling van zwangerschapsmisselijkheid, moeheid, anemie, dreigende miskraam, bekkenklachten, problemen bij de bevalling zoals NVO, pijn, angst, naweeën, aandoeningen bij de baby, lactatieklachten enzovoorts.

De basisopleiding (2 jaar) is modulair en thematisch van opzet en hierin zal de basis homeopatische kennis worden aangeleerd. Specifieke praktische thema dagen sluiten aan bij de behandeling van de verschillende fasen van de zwangere. Het derde jaar, de verdieping, stage en specifieke toepassing wordt deels verplicht en deels facultatief aangeboden.

Erkenning

Na het behalen van het examen word je als homeopathisch-verloskundige toegelaten tot het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging NVKH (Nederlandse vereniging voor klassieke homeopathie) waardoor o.a. vergoeding door zorgverzekeraars mogelijk is. Accreditatie KNOV is aanvraag.

Toelatingseisen

Om de postHBO-hv te kunnen volgen heb je een diploma Verloskunde nodig.

Studiebelasting

Studiebelasting: 10 uur per week, dit is inclusief de studiecontactdagen. De post-HBO HV kan goed worden gevolgd naast het werk in een verloskundige praktijk.

Kosten

Meer informatie over de kosten voor deze studierichting vind je hier »

Er is plaats voor maximaal 15 studenten per studietraject, dus meld je bijtijds aan!

Introductiecursus

Om kennis te maken met de opleiding Homeopathische Verloskunde organiseren we introductieavonden. Deze introductieavonden zijn een inleiding op deze studie zodat je weet wat je mag verwachten. Vanzelfsprekend kunnen je vragen ook beantwoord worden.

De data voor de eerstvolgende introductiecursus vind je hier >

Persoonlijk & eigen tempo

Je bepaalt je eigen tempo en specialisaties en kiest zelf naar wens de verdiepingsopdrachten. Daardoor is de opleiding helemaal toegespitst op jouw leerbehoefte.

Inspirerend & compleet

Het lesmateriaal wordt ondersteund met praktische casuïstiek, inspirerende video's, interessante opdrachten en praktische cases. Het aanvullende verdiepingsmateriaal maakt de opleiding verder compleet.

Altijd dichtbij & praktisch

E-learning betekent online leren, oftewel je hebt altijd je lesstof in de buurt. Je kunt op zowel je computer, tablet als mobiel aan de slag met je studie. Dat is makkelijk!

Webinars & contactdagen

De praktijk komt aan bod door middel van webinars en contactdagen waar dieper op bepaalde thema's, lesstof en vragen ingegaan kan worden.

Meer weten?

We vertellen je graag meer over de post-Hbo opleiding Homeopathie en Verloskunde. Bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek, of misschien ontvang je liever vrijblijvend aanvullende informatie. Laat het ons weten, zodat we jou van de juiste informatie kunnen voorzien.