Veterinaire homeopathie

Zijn dieren jouw passie? Wil jij ze helpen aan een betere gezondheid op een duurzame, ecologisch verantwoorde en effectieve manier? Studeer dan veterinaire klassieke homeopathie aan het HAN.

Veterinaire homeopathie aan de Homeopathie Academie Nederland

Blended learning

Middels e-learning cq blended-learning word je op HBO-niveau opgeleid tot een professioneel veterinair homeopaat en beschik je over alle deskundigheid om succesvol in een homeopathische praktijk te kunnen werken. Tijdens de opleiding word je als student zowel theoretisch als praktisch opgeleid. Naast vakken als homeopathie, filosofie en Materia Medica (middelenkennis) zullen ook anatomie, fysiologie, pathologie en gedrag van verschillende diersoorten een rode draad vormen door de opleiding.

Het classificeren van ziekten

De HAN leidt op vanuit de ziekteclassificatie en op natuurwetenschappelijke basis. De HAN is de oorspronkelijke veterinaire opleiding in Nederland, die dit volgens de uitgangspunten van Samuel Hahnemann, al vanaf 2003 toepast. De ziekteclassificatie is de rode draad, geïmplementeerd en wordt al vele jaren met veel succes toegepast in de praktijk.

Ziekte en gezondheid

Net als mensen worden dieren soms flink ziek. Homeopathie bevordert en stimuleert het zelf genezend vermogen van dieren en zorgt dat er meer weerstand ontstaat. Weerstand tegen de vele ziekten die ons in deze tijd lijken te plagen, maar ook weerstand tegen de soms niet optimale omstandigheden waaronder dieren worden gehouden. Ook bij dieren is er de noodzaak om het antibioticagebruik aanzienlijk terug te dringen en hierbij kan homeopathie een belangrijke rol spelen.

In de opleiding veterinaire homeopathie leer je te onderscheiden door welke onderliggende oorzaken de symptomen veroorzaakt worden. Het symptoom is dus een uiting van een diepere oorzaak en het onderdrukken van symptomen leiden slechts tot grotere problemen in de toekomst. Bij de verschillende oorzaken horen verschillende geneesmiddelgroepen.

Tijdens de opleiding leer je deze op een adequate geneeskrachtige wijze in te zetten bij de diverse ziekten. Met het diploma van de Homeopathie Academie in de hand heb je de voorwaarde geschapen voor een bloeiende praktijk met goede resultaten en een dito inkomen.

De basis

De doelstelling van de Homeopathie Academie Nederland is de studenten kennis, inzicht en praktische vaardigheden te laten verwerven, met als doel zich een wetenschappelijke manier van denken eigen te maken, dusdanig dat men in staat is na het afronden van de opleiding het beroep klassiek homeopaat voor dieren zelfstandig en op een professionele wijze uit te oefenen.

De opleiding tot veterinair homeopaat betreft een specialisatie van de humane opleiding. Veel van de basisinformatie komt overeen. De veterinaire studenten volgen daarom de eerste twee leerjaren voor wat betreft de Filosofie en Materia Medica lessen in grote lijnen het zelfde studietraject als de humane studenten.

Als basis geldt een 4-jarige deeltijdopleiding op Hbo-niveau waarin ‘hond, paard, kat’ de doelgroep vormt. Daarnaast wordt ook aandacht besteedt aan knaagdieren en vogels. Waar mogelijk participeren de studenten in een langlopende (2 jaar) opdracht c.q. onderzoek. Denk hierbij aan de transitiefase bij kalveren en zo als nu, de blauwtong.

In het tweede jaar wordt een oriëntatie naar het onderwerp van de te schrijven scriptie gestart en wordt er een opzet hier van gemaakt. In het derde jaar van de opleiding kan met het werken onder supervisie begonnen worden. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Wanneer beiden met een voldoende zijn afgerond en de scriptie is voltooid wordt het diploma behaald.

Theoretisch deel

De richtlijnen van Hahnemann zijn het uitgangspunt voor het programma van de HAN. Deze filosofie met inzicht in ziekteprocessen is gebaseerd op een filosofie die al 200 jaar effectief is gebleken. Het vormt de basis voor een optimaal onderwijs in de klassieke homeopathie.

De lange ervaring met het homeopathisch behandelen van mensen en dieren die aan de HAN ten grondslag ligt, biedt een garantie dat de lessen volledig op dieren toegespitst zijn. Zowel filosofisch theoretisch als ook praktisch. Moderne technieken, digitale ondersteuning en onderwijskundige inzichten worden daarnaast gebruikt om een gedegen studie te bieden.

Voor niet-dierenartsen is de module medische basiskennis voor dieren verplicht.

Praktisch deel

Naast het theoretische deel neemt de praktijkvorming een belangrijk deel in binnen de HAN. De stageopzet is uniek en ontwikkeld door de HAN.
De student start in het derde jaar van de opleiding onder supervisie met de behandeling van dieren. Hierdoor wordt de student in staat gesteld om ruimschoots ervaring op te doen met alle aspecten van de praktijkvoering voordat tot zelfstandig werken wordt overgegaan.

Tijdens de stageperiode wordt de student begeleid door een ervaren veterinair Klassiek Homeopaat, deskundig in de toepassing van de ziekteclassificatie.

 

Opbouw specialisatie

De specialisatievakken bestaan uit medische kennis, gedrag en inzicht in het wezen van het dier. Daarnaast wordt aandacht besteed aan observatie en waarneming, communicatie en casuïstiek.

Toelatingseisen

De volgende criteria worden gehanteerd:

 • Het in bezit zijn van ten minste een MBO-4 – of HAVO diploma
 • Affiniteit hebben met geneeskunde
 • Affiniteit hebben met dieren én mensen
 • Toelating op basis van levenservaring en daaraan gekoppelde motivatie is mogelijk

Bij twijfel over één van de bovengenoemde punten kun je contact opnemen via info@homeopathieacademie.nl.

Vrijstellingen

Dierenartsen hebben vrijstelling voor de medische vakken.

Nascholing en intervisie

Naast het verzorgen van de deeltijdopleiding heeft het HAN een programma voor nascholing en intervisie. Jaarlijks worden meerdere nascholingsdagen georganiseerd voor afgestudeerden die zowel een homeopathisch, een medisch of een gedragsonderwerp kunnen hebben.

Daarnaast bestaat er voor afgestudeerden de mogelijkheid om gebruik te maken van zogenaamde intervisiedagen waarbij eigen casuïstiek ingeleverd en besproken wordt.

Afstuderen

Uit de doelstelling van het HAN zijn praktische eindtermen afgeleid waaraan een afgestudeerde dient te voldoen:

 • Het op basis van kennis en inzicht komen tot een homeopathische diagnose, waarbij de ontstaansgeschiedenis, de etiologie van de klacht(en), de basis vormt;
 • Het op basis van inzicht in de ziekte classificatie analyse kunnen opstellen van een behandelplan en het formuleren van een korte termijn prognose en indien aangewezen een lange termijn behandeling;
 • Op basis van kennis en inzicht en ervaring in staat zijn de klassieke homeopathie wetenschappelijke benadering te onderbouwen.
 • Kennis en inzicht in het wezen van het dier bezitten.
 • In heldere bewoordingen aan eigenaren van dieren kunnen uitleggen waarop de klassieke homeopathie is gebaseerd, hoe naar ziekte en genezing wordt gekeken en hoe homeopathische medicijnen werken.
 • Op de hoogte zijn van aanvullende behandelingen en therapieën zodat indien nodig tijdig doorverwezen kan worden.
 • In staat zijn op zelfstandige en professionele wijze een eigen praktijk te voeren.

Erkenning

De veterinaire homeopathie opleiding aan de HAN is erkend door de is erkend door de Beroepsvereniging Klassiek Homeopaten voor Dieren (BKHD). De opleiding voldoet aan de door de BCND gestelde beroepscriteria. Tevens zijn wij CRBKO geaccrediteerd. Naast de huidige erkenning wordt binnen de HAN voortdurend aan kwaliteitsverbetering en optimalisering van het e-learning traject gewerkt.

Tijdsduur en kosten

De veterinaire opleiding op hbo-niveau duurt 4 jaar. Meer informatie over de kosten van deze studierichting vind je hier »

Persoonlijk & eigen tempo

Je bepaalt je eigen tempo en specialisaties en kiest zelf naar wens de verdiepingsopdrachten. Daardoor is de opleiding helemaal toegespitst op jouw leerbehoefte.

Inspirerend & compleet

Het lesmateriaal wordt ondersteund met praktische casuïstiek, inspirerende video's, interessante opdrachten en praktische cases. Het aanvullende verdiepingsmateriaal maakt de opleiding verder compleet.

Altijd dichtbij & praktisch

E-learning betekent online leren, oftewel je hebt altijd je lesstof in de buurt. Je kunt op zowel je computer, tablet als mobiel aan de slag met je studie. Dat is makkelijk!

Webinars & contactdagen

De praktijk komt aan bod door middel van webinars en contactdagen waar dieper op bepaalde thema's, lesstof en vragen ingegaan kan worden.

Meer weten?

We vertellen je graag meer over de e-learning klassieke homeopathie. Bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek, of misschien ontvang je liever vrijblijvend aanvullende informatie. Laat het ons weten, zodat we jou van de juiste informatie kunnen voorzien.