Veterinaire homeopathie

Net als mensen kunnen dieren flink ziek worden. De kracht van homeopathie ligt in de preventie. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, maar ook als een dier al klachten heeft is homeopathie een uitstekende therapie. Daarom biedt de Homeopathie Academie Nederland een specialisatie veterinaire homeopathie aan die je als aparte richting of in combinatie met humane homeopathie kunt volgen.

Homeopathie bevordert en stimuleert het zelf genezend vermogen van dieren en zorgt dat er veel meer weerstand ontstaat. Weerstand tegen de vele ziektes die ons in deze tijd lijken te plagen, maar ook weerstand tegen de soms niet optimale omstandigheden waaronder dieren worden gehouden. Ook ten aanzien van de noodzaak het antibioticagebruik bij dieren aanzienlijk terug te dringen, kan homeopathie (veterinair) een belangrijke rol spelen.

Tijdens de opleiding veterinaire homeopathie op Hbo niveau word je als student niet alleen theoretisch opgeleid, maar ook het praktische gedeelte maakt een belangrijk deel uit van de studie. Naast vakken als homeopathie, filosofie, en Materia Medica (middelenkennis) zullen ook anatomie, fysiologie, pathologie en gedrag van verschillende diersoorten een rode draad vormen door de opleiding. De stage begint in het derde leerjaar. De opleiding en de stage betreffen zowel de huisdieren – zoals hond, kat, paard – als landbouwhuisdieren (veterinair).

De basis

De doelstelling van de Homeopathie Academie Nederland is de studenten kennis, inzicht en praktische vaardigheden te laten verwerven, met als doel zich een wetenschappelijke manier van denken eigen te maken, dusdanig dat men in staat is na het afronden van de opleiding het beroep klassiek homeopaat voor dieren zelfstandig en op een professionele wijze uit te oefenen.

De opleiding tot veterinair homeopaat betreft een specialisatie van de humane opleiding. Veel van de basisinformatie komt overeen. De veterinaire studenten volgen daarom de eerste twee leerjaren voor wat betreft de Filosofie en Materia Medica lessen in grote lijnen het zelfde studietraject als de humane studenten.

Als basis geldt een 4-jarige deeltijdopleiding op HBO-niveau waarin “hond, paard, kat” de doelgroep vormt. Daarnaast wordt ook aandacht besteedt aan knaagdieren, konijnen, vogels en pluimvee. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om zich te specialiseren in landbouwdieren.

In het tweede jaar wordt een oriëntatie naar het onderwerp van de te schrijven scriptie gestart en wordt er een opzet hier van gemaakt. In het derde jaar van de opleiding kan met het werken onder supervisie begonnen worden. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Wanneer beiden met een voldoende zijn afgerond en de scriptie is voltooid wordt het diploma behaald.

Theoretisch deel

De richtlijnen van Hahnemann zijn het uitgangspunt voor het programma van de HAN. Deze filosofie met inzicht in ziekteprocessen is gebaseerd op een filosofie die al 200 jaar effectief is gebleken. Het vormt de basis voor een optimaal onderwijs in de klassieke homeopathie. De lange ervaring met het homeopathisch behandelen van mensen en dieren die aan de HAN ten grondslag ligt, biedt een garantie dat de lessen volledig op dieren toegespitst zijn. Zowel filosofisch theoretisch als ook praktisch. Moderne technieken, digitale ondersteuning en onderwijskundige inzichten worden daarnaast gebruikt om een gedegen studie te bieden.

Praktisch deel

Naast het theoretische deel neemt de praktijkvorming een belangrijk deel in binnen de HAN. De stageopzet binnen de HAN is uniek te noemen. De student start in het derde jaar van de opleiding onder supervisie met de behandeling van dieren. Hierdoor wordt de student in staat gesteld om ruimschoots ervaring op te doen met alle aspecten van de praktijkvoering voordat tot zelfstandige werken wordt overgegaan. Tijdens de stageperiode wordt de student begeleidt door een ervaren veterinair Klassiek Homeopaat, deskundig in de toepassing van de ziekteclassificatie.

Opbouw specialisatie

De specialisatievakken bestaan uit medische kennis, gedrag en inzicht in het wezen van het dier. Daarnaast wordt aandacht besteed aan observatie en waarneming, communicatie en casuïstiek. De opbouw over de vier studiejaren is als volgt:

Studiejaar 1
Algemene medische basiskennis

 • Basiskennis gedrag hond
 • Basiskennis gedrag kat
 • Basiskennis gedrag paard
 • Therapeutische vorming in het kader van professionalisering en communicatie

Studiejaar 2, 3 en 4

 • Anatomie, fysiologie, pathologie per orgaansysteem
 • Gedrag hond, afwijkend gedrag, therapie en homeopathische behandeling
 • Gedrag hond, rassenkennis
 • Gedrag kat, afwijkend gedrag en therapie en homeopathische behandeling
 • Gedrag kat, rassenkennis
 • Gedrag paard, afwijkend gedrag en therapie en homeopathische behandeling
 • Therapeutische vorming in het kader van professionalisering en communicatie
 • Stage (casuïstiek)
 • Bedrijfsvoering

Toelatingseisen

De volgende criteria worden gehanteerd:

 • Het in bezit zijn van ten minste een MBO-4 – of HAVO diploma
 • Affiniteit hebben met geneeskunde
 • Affiniteit hebben met dieren én mensen
 • Toelating op basis van levenservaring en daaraan gekoppelde motivatie is mogelijk

Bij twijfel over één van de bovengenoemde punten kun je contact opnemen via info@homeopathieacademie.nl.

Vrijstellingen

Vrijstelling of gedeeltelijke vrijstelling is mogelijk voor verschillende onderdelen van het curriculum zoals bijvoorbeeld de medische vakken of gedrag van specifieke dieren. De vrijstelling wordt verleend op basis van opleidingsniveau, eerder gevolgde lessen of cursussen en/of relevante praktijkervaring. Er kan vrijstelling verleend worden voor de tentamens. Voor de lesdagen geldt wel een aanwezigheidsverplichting.

Nascholing en intervisie

Naast het verzorgen van de deeltijdopleiding heeft het HAN een programma voor nascholing en intervisie. Jaarlijks worden meerdere nascholingsdagen georganiseerd voor afgestudeerden die zowel een homeopathisch, een medisch of een gedragsonderwerp kunnen hebben. Daarnaast bestaat er voor afgestudeerden de mogelijkheid om gebruik te maken van zogenaamde intervisiedagen waarbij eigen casuïstiek ingeleverd en besproken wordt.

Afstuderen

Uit de doelstelling van het HAN zijn praktische eindtermen afgeleid waaraan een afgestudeerde dient te voldoen:

 1. Het op basis van kennis en inzicht komen tot een homeopathische diagnose, waarbij de ontstaansgeschiedenis, de etiologie van de klacht(en), de basis vormt;
 2. Het op basis van inzicht in de ziekte classificatie analyse kunnen opstellen van een behandelplan en het formuleren van een korte termijn prognose en indien aangewezen een lange termijn behandeling;
 3. Op basis van kennis en inzicht en ervaring in staat zijn de klassieke homeopathie wetenschappelijke benadering te onderbouwen.
 4. Kennis en inzicht in het wezen van het dier bezitten.
 5. In heldere bewoordingen aan eigenaren van dieren kunnen uitleggen waarop de klassieke homeopathie is gebaseerd, hoe naar ziekte en genezing wordt gekeken en hoe homeopathische medicijnen werken.
 6. Op de hoogte zijn van aanvullende behandelingen en therapieën zodat indien nodig tijdig doorverwezen kan worden.
 7. In staat zijn op zelfstandige en professionele wijze een eigen praktijk te voeren.

Erkenning

De veterinaire homeopathie opleiding aan de HAN voldoet aan de door de NVKH, de BKHD en de BCND gestelde beroepscriteria. Tevens zijn wij CRBKO geaccrediteerd. Naast de huidige erkenning wordt binnen de HAN voortdurend aan kwaliteitsverbetering en optimalisering van het e-learning traject gewerkt.

Tijdsduur en kosten

De veterinaire opleiding op hbo-niveau duurt 4 jaar. Meer informatie over de kosten van deze studierichting vind je hier »

Persoonlijk & eigen tempo

Je bepaalt je eigen tempo en specialisaties en kiest zelf naar wens de verdiepingsopdrachten. Daardoor is de opleiding helemaal toegespitst op jouw leerbehoefte.

Inspirerend & compleet

Het lesmateriaal wordt ondersteund met praktische casuïstiek, inspirerende video's, interessante opdrachten en praktische cases. Het aanvullende verdiepingsmateriaal maakt de opleiding verder compleet.

Altijd dichtbij & praktisch

E-learning betekent online leren, oftewel je hebt altijd je lesstof in de buurt. Je kunt op zowel je computer, tablet als mobiel aan de slag met je studie. Dat is makkelijk!

Webinars & contactdagen

De praktijk komt aan bod door middel van webinars en contactdagen waar dieper op bepaalde thema's, lesstof en vragen ingegaan kan worden.

Meer weten?

We vertellen je graag meer over de e-learning klassieke homeopathie. Bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek, of misschien ontvang je liever vrijblijvend aanvullende informatie. Laat het ons weten, zodat we jou van de juiste informatie kunnen voorzien.